Српска посла, или доказ да смо сишли испод дна. Алајбегова слама

Коров, симболична слика пејсажа културе Србије. Снимљено крајем маја у Звижду. Иван Лукић

Коров, симболична слика пејсажа културе Србије. Снимљено крајем маја у Звижду. Иван Лукић

Са извесним закашњењем сазнао сам да је донета одлука Министарства културе Републике Србије „о додели средстава за суфинансирање пројеката у области издавачке делатности – периодичне  публикације из области уметности и културе, по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 27. октобра 2012. године ради прикупљања предлога за финансирање или  суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних  истраживања у култури за 2013. годину“ . Сазнао сам то недавно од пријатеља-уредника, који су учествовали на том конкурсу и нису одабрани. У време када сам почео да прикупљам новац за штампање три броја годишње часописа „ЗАВЕТИНЕ+“ о свом трошку и уз скромну или симболичну помоћ фамилије и пријатеља. Ја дакле нити сам знао за тај конкурс Министарства, нити би ми пало на памет да конкуришем, чак и да су на власти  којим случајем моји „пријатељи“. Зашто? Значи ли да ја као издавач „Заветина“ лоше радим, да испуњавам као уредник неки свој издавачки хир? Да то што радим последњих тридесетак година као уредник и оснивач „Заветина“ нема никакве везе са српском културом, књижевношћу? Значи ли да сам инфериоран? Кад видим колико су новчаних средстава овог народа доделили и коме – а то одмах пада у очи – погледајте примера ради колико је Министарство дало пара за издавање два полумртва часописа, какви су, нема сумње „Књижевност“, или „Савременик плус“, а могао бих да наведем још и десетак сличних примера, ја просто занемим. На основу чега? Ко те часописа чита?Ко у њима сарађује? Каква је њихова вредност? За мене је и ова тзв. „подела колача“ нешто што саблажњује. …

  Прилог: 
Република Србија
МИНИСТАРСТВО
КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА
Београд, Влајковићева 3
Број: 451-04-287/2013-03
Датум: 22. мај 2013. године

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07 и  95/10), Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину („Службени гласник РС”, број 114/12), а у вези са  чланом 76. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09) и Одлуком о избору пројеката у области
издавачке делатности – периодичне публикације из области уметности и културе по расписаном јавном  конкурсу Министарства културе и информисања од 27. октобра 2012. године ради прикупљања предлога за  финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних  истраживања у култури за 2013. годину, број 451-04-184/2013-03 од 8. априла 2013. године, министар културе и информисања доноси

О Д Л У К У

о додели средстава за суфинансирање пројеката у области издавачке делатности – периодичне  публикације из области уметности и културе, по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 27. октобра 2012. године ради прикупљања предлога за финансирање или  суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних  истраживања у култури за 2013. годину
1. У области издавачке делатности – периодичне публикације из области уметности и културе, по  расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 27. октобра 2012. године ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката  уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2013. годину финансираће се, односно  суфинансираће се следећи пројекти:
Преглед одобрених пројеката у области издавачке делатности – периодичне публикације из области уметности и културе
Бр.   Корисник   Пројекат      Одобрена  средства
1. СЗР „3D+“, Београд
Филмски часопис „YU филм  данас“ 300.000,00
2. Апостроф д.о.о, Београд Издавање књижевног часописа
„Савременик плус“ 300.000,00
3. Друштво „Свети Сава“, Београд Седамнаести број годишњег
часописа „Братство“ 200.000,00
4. Друштво „Источник“, Београд Часопис „Поезија“ 200.000,00
5. Друштво „Источник“, Београд Часопис „Источник“ 200.000,002
6. Задужбина Иве Андрића, Београд Свеске Задужбине Иве Андрића 250.000,00
7.
Издавачко предузеће  „Просвета“ а.д. Београд у  реструктурирању, Београд Часопис „Књижевност“ 500.000,00
8.
Клуб сарадника и донатора  Књижевног листа, Београд „Српски књижевни лист“ 700.000,00
9.
Књижевно друштво „Писмо“,  Београд Часопис за светску књижевност  „Писмо“ 400.000,00
10.
Књижевно друштво  „Хипербореја“, Београд Београдски књижевни часопис
2013. 300.000,00
11. Конрас д.о.о. Београд
Зенит, магазин за уметност, науку и философију, годишњи
програм за 2013. 360.000,00
12.
Музиколошки институт САНУ, Београд Часопис „Музикологија“ 300.000,00
13.
Српско књижевно друштво,
Београд Књижевни магазин 300.000,00
14.
Удружење драмских уметника  Србије, Београд Позоришне новине Лудус 300.000,00
15.
Удружење књижевника Србије,
Београд Књижевне новине 550.000,00
16.
Удружење књижевних
преводилаца Србије, Београд
Часопис за преводну књижевност
„Мостови“ 400.000,00
17.
Филозофски факултет у
Београду, Институт за историју
уметности, Београд Зограф, часопис за
средњовековну уметност 300.000,00
18. Друштво „Траг“, Велика Плана Штампање и промоција часописа
„Наш траг“ 150.000,00
19.
Српски културни клуб „Сербика“
Гњилане
Ђачки лист „Чуперак“- ревија
младих Косовског Поморавља за
културу и афирмацију 80.000,00
20.
Српски културни клуб
„Сербика“Гњилане
Косовски часопис „Литерарни отисак“, годишњак за литературу
и збивања 80.000,00
21.
Установа културе Центар за  културу града Зајечара Часопис Развитак 2013 100.000,00
22.
Агенција за издавачку делатност
„Лестве“, Косовска Митровица
Лестве, часопис за нацинална,
духовна и културна питања 300.000,003
23.
Народна бибилотека „Стефан
Првовенчани“, Краљево
Часопис за књижевност,
уметност и културу „Повеља“ 300.000,00
24.
Књижевни клуб „Багдала“,
Крушевац
„Багдала“, часопис за
књижевност, уметност и културу 100.000,00
25.
Крајински књижевни клуб,
Неготин Часопис „Буктиња“ 80.000,00
26. Грађански форум Нови Пазар Сент 300.000,00
27.
Друштво књижевника Војводине,
Нови Сад Часопис „Златна греда“ 300.000,00
28. Културни центар Новог Сада
Поља, часопис за књижевност и
теорију 600.000,00
29.
Међународни центар
књижевности за децу Змајеве
дечје игре, Нови Сад Часопис „Детињство“ 340.000,00
30. Народна библиотека Смедерево
Часопис за културу, уметност и
друштвена питања „Mons Aureus“ 200.000,00
31.
Српски културни центар „Свети
Сава“, Суботица
„Луча“ , часопис за културу,
уметност и науку 150.000,00
32.
Удружење грађана „Симпосион“,
Суботица Часопис „Симпосион“ 100.000,00
33.
Уметничко друштво „Градац“,
Чачак Часопис „Градац“ 400.000,00
УКУПНО 9.440.000,00 динара
О б р а з л о ж е њ е
Министарство културе и информисања је 27. октобра 2012. године, на основу члана 76. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09), расписало јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури за 2013. годину, између осталих у ставу 1. тачка 5) и за област издавачке делатности –периодичне публикације из области уметности и културе за 2013. годину. Конкурс је био отворен до 27. новембра 2012. године и на њега су пристигле 162 пријаве.4 Министар културе и информисања је решењем број: 119-01-72/2013-03 од 13. марта 2013. године образовао Комисију за избор пројеката у области књижевних манифестација и награда и издавачке делатности – периодичне публикације из области уметности и културе за 2013. годину, по расписаном јавном конкурсу  Министарства културе и информисања од 27. октобра 2012. године ради прикупљања предлога за финансирање  или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања  у култури за 2013. годину. Комисија је проверила правовременост, комплетираност свих пристиглих пријава- предлога, увидом у приспелу документацију и након извршеног детаљног прегледа свих валидних пријава и извршене валоризације истих, применом критеријума из члана 5. и мерила из члана 6. став 1. тачка 10)
Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који се финансирају и  суфинансирају из буџета Републике Србије, донела је Одлуку о избору пројеката број: 451-04-184/2013-03 од 8. априла 2013. године.
У складу са наведеном Одлуком, као и расположивим средствима опредељеним за те намене у буџету  Републике Србије у 2013. години, одлучено је као у диспозитиву.

М И Н И С Т А Р
Братислав Петковић
________ Извор: http://kultura.gov.rs/sites/default/files/documents/odluka_periodicne_publikacije.pdf

Advertisements

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google+ photo

Коментаришет користећи свој Google+ налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s