Шта вам говоре ове одабране странице?

Уз осам одабраних страница из Сајамског каталога „Просвете“ за 1972. годину

Каталог је одштампан на 500 страница. Овде се доносе првих шест и послдње две странице.

Сајамски каталог Просвете, 1972

Сајамски каталог Просвете, 1972

ИЗДАВАЧКИ САВЕТ ПРОСВЕТЕ

ИВО АНДРИЋ
књижевник
МИЛАН ВУКОС потпредседник Скупштине града Београда
др ВОЈИСЛАВ ЂУРИЋ
професор универзитета
ЕНРИКО ЈОСИФ
композитор, доцент на Музичкој академији
АНТОНИЈЕ ИСАКОВИЋ
књижевник, директор Издавачког предузећа „Просвета“
РАДОМИР КОНСТАНТИНОВИЋ
њижевник
ВИТО МАРКОВИЋ
књижевник
МИРОСЛАВ МАРКОВИЋ
члан секретаријата Централног комитета Савеза комуниста Србије
др РАДОВАН САМАРЏИЋ професор универзитета
СТОЈАН ЋЕЛИЋ
академски сликар
ДОБРИЦА ЋОСИЋ
књижевник

РЕДАКЦИЈСКИ КОЛЕГИЈУМ ПРОСВЕТЕ

Главни уредник
АНТОНИЈЕ ИСАКОВИЋ
Уредници
СВЕТЛАНА ВЕЛМАР-ЈАНКОВИЋ
ЗОРАН ГАВРИЛОВИЋ
ИВАН В. ЛАЛИЋ
СВЕТА ЛУКИЋ
МОМЧИЛО МИЛАНКОВ
РОКСАНДА ЊЕГУШ
МИЛОРАД ПАВИЋ
МИОДРАГ ПАВЛОВИЋ
СТЕВАН РАИЧКОВИЋ
ВИДОСАВ СТЕВАНОВИЋ
ПЕТАР ЏАЏИЋ

НАГРАЂЕНЕ КЊИГЕ
Издавачко предузеће „Просвета“

Душан Матић ЈЕДАН ВИД ФРАНЦУСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ (есеји) — Награда Удружења књижевника Србије (1953);
Милан Богдановић СТАРИ И НОВИ IV (критике) — Награда Савеза књижевника Југославије (1953);
Ранко Маринковић РУКЕ (приповетке) — Награда Савеза књижевника Југославије (1954);
Добрица Ћосић КОРЕНИ (роман) — НИН-ова награда критике (1954); Велибор Глигорић СРПСКИ РЕАЛИСТИ (студије) — Змајева награда (1955);
Иво Андрић ИЗАБРАНА ДЕЛА I—IV; САБРАНА ДЕЛА I—X — Савез књижевника Југославије и Удружење издавачких предузећа и организација ФНРЈ — Повеља за животно дело (1956); Нобелова награда (1961);
Густав Крклец ЖУБОР ЖИВОТА (избор песама) — Награда Народног одбора града Загреба (1957);
Оскар Давичо БЕТОН И СВИЦИ (роман) — НИН-ова награда критике (1956);
Исидора Секулић ГОВОР И ЈЕЗИК КУЛТУРНА СМОТРА НАРОДА (есеји) — Награда Савеза књижевника Југославије (1957);
Владимир Поповић ПОВЕЉА СНА И ЈАВЕ (песме) — Награда Народнот одбора града Загреба (1957);
Милорад Панић Суреп ФИЛИП ВИШЊИН — ПЕСНИК БУНЕ (студија) — Награда Удружења књижевника Србије (1957);
Милан Богдановић СТАРИ И НОВИ I—IV — Савез књижевника Југославије и Удружење издавачких предузећа и организација ФНРЈ — Повеља за животно дело (1958);
Десанка Максимовић МИРИС ЗЕМЉЕ — Змајева награда (1959);
Душан Радић НЕЛЕ КУЛА — Октобарска награда града Београда (1959);
Бранко Миљковић ВАТРА И НИШТА — Октобарска награда града Београда (1960);
Драган Колунџија ЧУВАРИ СВЕТЛОСТИ — Награда листа МЛАДОСТ (1960); Стеван Рсшчковић ДРУЖИНА ПОД СУНЦЕМ — Награда НЕВЕН (1960); Добрица Ћосић ДЕОБЕ — Седмојулска награда (1961); НИН-ова награда критике (1961);
Бранислав Петровић МОЋ ГОВОРА — Награда листа : МЛАДОСТ (1962); Војислав Поповић ЧУДОТВОРНА ИСКРА — Награда НЕВЕН (1962); Велимир Лукић ОКАМЕЊЕНО МОРЕ — Октобарска награда града Београда (1962);
Др Радован Самарџић ВЕЛИКИ ВЕК ДУБРОВНИКА — Октобарска награда града Београда (1962);
Јелисавета Марковић — Октобарска награда града Београда (1962) за превод романа Сигрид Ундсет: КРИСТИНА ЛАВРАНСОВА;
Мирјана Стефановић ВЛАТКО ПИЏУЛА — Награда НЕВЕН (1963); Борислав Михајловић БАНОВИЋ СТРАХИЊА — Награда „Стеријино позорје“ (1963);
Стеван Раичковић КАМЕНА УСПАВАНКА — Седмојулска награда (1963); Змајева награда (1963);
Миодраг Павловић ИГРЕ БЕЗИМЕНИХ — Октобарска награда града Београда (1963);
Бранислав Црнчевић БОСОНОГИ И НЕБО — Награда МЛАДО ПОКОЛЕЊЕ (1963);
Борислав Радовић — Октобарска награда града Београда (1963) за превод дела МОРЕКАЗИ од Сен-Џон Перса;
Сретен Марић ОГЛЕДИ — Октобарска награда Новог Сада (1963);
Филип Давид БУНАР У ТАМНОЈ ШУМИ — Награда листа МЛАДОСТ (1964);
Хусеин Тахмишчић ГДЕ САД ЗВОНИ — Шестоаприлска награда града Сарајева (1964); \Петар Џаџић — БРАНКО МИЉКОВИЋ или НЕУКРОТИВА РЕЧ — Октобарска награда града Београда (1965);
Александар Тишма НАСИЉЕ — Октобарска награда Новог Сада (1965);
Ранко Маринковић КИКЛОП — НИН-ова награда критике (1965); Награда града Загреба (1966); Награда Горан Ковачић (1966);
Мирко Ковач МОЈА СЕСТРА ЕЛИДА — Награда диста МЛАДОСТ (1966);
Зоран Глушчевић ПУТЕВИ ХУМАНИТЕТА I—II — Октобарска награда града Београда (1966);
Иван Ивањи КЕНГУР, ХЕЛИКОПТЕР И ДРУГИ — Награда МЛАДО ПОКОЛЕЊЕ (1967);
Боривоје Маринковић СРПСКА ГРАЂАНСКА ПОЕЗИЈА I—П — Октобарска награда Новог Сада (1967);
Љубомир Симовић ШЛЕМОВИ — Награда Исидоре Секулић (1968);
Светлана Велмар-Јанковић САВРЕМЕНИЦИ — Награда Исидоре Секулић (1968);
Богдан Чиплић СЛАТКО ПРАВОСЛАВЉЕ — Змајева награда (1969);
Меша Селимовић ДЕРВИШ И СМРТ — НИН-ова награда за 1966; Горанова награда за 1967; Награда 27. јули БиХ 1967; Његошева награда (1969); Награда АВНОЈ 1970 (издање у заједници са сарајевском „Свјетлошћу“);
Раша Ливада ПОПРСКАН ЗНОЈЕМ КАЗАЉКИ — Бранкова награда (1969); Видосав Стевановић РЕФУЗ МРТВАК — Награда ИсидораСекулић. 1969. и.награда листа „Младост“(1970);
Георгије Острогорски САБРАНА ДЕЛА I—VI — Просветина награда за историју и филозофију 1969;
Слободан Селенић МЕМОАРИ ПЕРЕ БОГАЉА — НИН-ова награда критике (1967); Горанова награда (1967); 27. јулска награда БиХ (1967); Октобарска награда Београда (1969); Награда АВНОЈ-а (1970);
Бора Босић УЛОГА МОЈЕ ПОРОДИЦЕ У СВЕТСКОЈ РЕВОЛУЦИЈИ — НИН-ова награда критике (1969);
Милош Црњански — Награда Удружења књижевника Србије (1968. и 1969); Јара Рибникар ЈАН НЕПОМУЦКИ — Награда Удружења књижевника Србије (1969); Борислав Пекић ХОДОЧАШНЕ АРСЕНИЈА ЊЕГОВАНА — НИН-ова награда критике (1970);
Филип Давид ЗАПИСИ О СТВАРНОМ И НЕСТВАРНОМ — Награда Милан Ракић (1970);
Вито Марковић ПАКАО — Награда Исидоре Секулић, (1970);
Слободан Ракитић СВЕТ НАМ НИЈЕ ДОМ — Награда секције удружења књижевника Србије за Војводину (1970);
Божидар Тимотијевић АЖДАЈКИЊЕ — Награда секције удружења књижевника Србије за Војводину (1970);
Матија Бећковић РЕЧЕ МИ ЈЕДАН ЧОЕК — Октобарска награда Београда (1971); — Награда Удружења књижевника Србије „Милан Ракић“ (1971);
Божидар Милидраговић УМЕТНИК ЗОЛТ — Награда Исидоре Секулић (1971);
Бранислав Пгтровић О ПРОКЛЕТА ДА СИ УЛИЦО РИГЕ ОД ФЕРЕ —.Награда Исидоре Секулић (1971);
Скендер Куленовић СТОЈАНКА МАЈКА КНЕЖОПОЉКА — Седмојулска награда (1971);
Мирослав Јосић-Вишњић ЧЕШКА ШКОЛА — Награда листа „Младост“ (1972);
Светозар Влајковић НЕКО ДРУГО ЛЕТО — Награда Исидоре Секулић (1972); Видосав Стевановић ЊИШЧИ — Награда Удружења књижевника Србије „Милан Ракић“ (1971);
Милутин Петровић ГЛАВА НА ПАЊУ — Награда града Ниша за поезију „Бранко Миљковић“ (1971);
Мирко Ковач РАНЕ ЛУКЕ МЕШТРЕВИНА — Награда града Ваљева за прозу „Милован Глишић“ (1971);
Миодраг Борисављевић НОВЕЛЕ — Награда Удружења књижевника Србије (1971)…

САДРЖАЈ

Страна
Издавачки савет Просвете — — — 3
Редакцијски колегијум Просвете — — — — 4
Награђена издања — — — — — — — — 5
Правилник о установљењу редовне „Просветине“
годишње награде за историју и филозофију — 10
Књижарска мрежа Просвете — — — — — 13
КЊИЖЕВНОСТ
Нова дела домаћих писаца — — — — — 17
Поезија — — — — — — — — — — 19
Проза — — — — — — — — — — 28
Есеј — — — — — — — — — — — 36
Проклета авлија — јубиларно издање — — — 38
Сабрана дела класика и савременика — — — 39
Сабрана дела Вука Караџића — — — — — 52
Савремена поезија — — — — — — — — 59
Југословенски песници (тројезично издање) — 81
Савремена проза — — — — — — — 83
Критика и есејистика — — — — — — — 119
Бразде — — — — — — — — — — 141
Бразде (плава серија) — — — — — — 159
Библиотека Земља — — — — — — — — 165
Српски и хрватски писци XX века — — — 169
Библиотека Књижевност у школи — — 170
Библиотека Просвета (235 књига лектире) — — 171
Савремени страни писци — — — — — 191
Савремени страни песници (двојезично издање) 219
Библиотека Кентаур — — — — — — — 223
Библиотека Шехерезада — — — — — 228
Библиотека Судбине — — — — — — — 233
Светски класици — — — — — — — — 237
Библиотека великих романа — — — 257
32 Каталог
497

Страна
Књижевни погледи — — — — — — — 283
Златна књига — — — — — — — — 289
Кадок — — — — — — — 317

ФИЛОЗОфИЈА, ИСТОРИЈА, СОЦИОЛОГИЈА, ПРАВО
Историја Југославије — — — 327
Дела Карла Маркса и Фридриха Енгелса 328
Каријатиде —’ — — — — — — 330
Библиотека Данашњи свет — — — —— 335
Историјска библиотека — — — — — 349
Савремена историја — — — — 359
Мемоари — — — — — — — 363
Документи данашњице — — — — — 367
Право и економика — — — — 376
ЛЕКСИКОГРАФИЈА, ЛИНГВИСТИКА, РЕЧНИЦИ И УЏБЕНИЦИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА
Мала енциклопедија Просвета — — 377
Лексикон страних речи и израза — — 379
Савремени кувар — — — — 380
Први кувар света »Ре11арга1;« — — 382
Енциклопедијски речници и приручници 384
Приручници за учење страних језика — 387
ЛИКОВНА УМЕТНОСТ
Монографије — — — — — 391
Метрополе уметности — — —— 397
Мала књига велике уметности — — 401
Издања Издавачког завода „Југославија“ 409
МУЗИКА
Најновија издања — — — — — 448
Дела домаћих композитора — — 450
Музичка нотна инструктивна издања —— 458
Музичка теоријска дела — — — 460
-јЗокална музика — — — — 460
СтуДијеч игре и музички фоклор — — 461
Уметничка^му-ацка — — — — — 461
Индекс аутора — — — — — — 465
Индекс дела — — — — ~ 475
498
_______Извор: Каталог, Издавачко предузеће ПРОСВЕТА, 1972, Седамнаести међународн сајам књига 24 10. – 30. 10. 1972, стр.3-8, 407-408.

_____ НАПОМЕНА : Да ли вам ишта говоре ове странице, после 41 годину? Ако вам нешто сувисло и значајно говоре, пишите нам. Нама се чини, и на основу Садржаја, да је реч о једном несумњивом издавачком џину титоистичких времена, који би могао бити занимљива грађа и за историчаре књижевности, али и за истраживаче тзв. културне прошлости. Да ли вам се чини да је овај издавачки џин био „претплаћен“ на скоро све комунистичке награде у СФРЈ? Или је то оптичка варка? Могли бисте да погледате, и каталоге, рецимо, „Нолита“, из тога времана, Матице Српске такође. Чикамо неког итраживача да напише малу историју српске књижевности друге половине 20 века на основу реалног и разумног, критичког сагледавања свих тих књижевних награда, пописаних у споменутом прилогу „Просвете“ из 1972. године. Хало, има ли кога тамо? – Време је, прошло је много година, и треба да се пише нова, отрежњујућа, недеретићевска историја српске књижевности.

Оставите одговор

Попуните детаље испод или притисните на иконицу да бисте се пријавили:

WordPress.com лого

Коментаришет користећи свој WordPress.com налог. Одјавите се /  Промени )

Google photo

Коментаришет користећи свој Google налог. Одјавите се /  Промени )

Слика на Твитеру

Коментаришет користећи свој Twitter налог. Одјавите се /  Промени )

Фејсбукова фотографија

Коментаришет користећи свој Facebook налог. Одјавите се /  Промени )

Повезивање са %s